RAPORT – Bariery dla polskich przedsiębiorców działających na rynkach Unii Europejskiej

  1. Wpisz swój adres e-mail w poniższym formularzu
  2. Kliknij przycisk POBIERZ ZA DARMO
  3. Na kolejnej kliknij w link do pobrania raportu w formie elektronicznej

Jak otrzymać bezpłatny egzemplarz raportu w wersji elektronicznej?

776 mld

to wartość polskiego eksportu

do UE w 2018 (w złotych)

87

tylko tylu zamówień publicznych udzielono polskim firmom w 2018 w UE

86%

tylu badanych uznaje

za przeszkodę stosowanie

w przetargach wyłącznie

kryterium ceny

47%

produkcji w Polsce

przeznaczane jest na eksport

Od 2004 roku korzystamy z jednolitego rynku europejskiego, a mimo to nasi przedsiębiorcy natrafiają na różnego rodzaju bariery i obostrzenia na rynkach zagranicznych. W raporcie odpowiadamy na pytanie, jak duży jest wpływ barier na działalność i utratę potencjalnych korzyści dla naszych przedsiębiorstw, a w szerszej perspektywie – ich oddziaływanie na daną branżę oraz polską gospodarkę. Szerzej opisane 5 przykładowych branż a także sektor zamówień publicznych odzwierciedlają problemy wszystkich polskich przedsiębiorców obecnych na rynkach krajów Unii Europejskiej.

BRANŻA MEBLARSKA

BRANŻA STOLARKI OTWOROWEJ

BRANŻA TRANSPORTOWA

BRANŻA ROLNO-SPOŻYWCZA

4

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

BRANŻA KOSMETYCZNA

Raport Bariery dla polskich przedsiębiorców działających na rynkach Unii Europejskiej powstał z myślą o przeanalizowaniu sytuacji polskich dostawców towarów i usług prowadzących działalność na wspólnym, jednolitym rynku europejskim, z którego korzystamy od 2004 roku. Patronat nad powstaniem raportu objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Badaniem, w którym ujęliśmy największe branże eksportowe, objęliśmy głównie państwa o największej wymianie handlowej z Polską, czyli Niemcy, Czechy, Francję, Włochy oraz Holandię. Ze względu na niepewną przyszłość Wielkiej Brytanii w strukturach UE nie skupialiśmy się na tym rynku.

Marek Wróbel

Prezes Zarządu Fundacji Republikańskiej

ul. Nowy Świat

4100-042 Warszawa

tel./fax: +48 22 891 07 37

e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org